ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4 /2563
วันที่ 1 เมษายน 2563 เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
มหาวิทยาลัยจึงขอดำเนินการประชุม
ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทางมหาวิทยาลัยจึงขอดำเนินการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4 /2563 ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ – คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร(Click Download)