การประชุมสภาวิชาการ วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (งดการประชุมเนื่องจากไม่มีวาระเร่งด่วนพิจารณา)

งดการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เนื่องจากไม่มีวาระเร่งด่วนในการพิจารณา

คลิกดูการประชุมครั้งถัดไป